This generation shall not pass kjv

this generation shall not pass kjv

And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: . Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled . Read Matthew 24 and compare the English: King James Version translation Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled . Svenska Bibeln - King James TruthBeTold Ministry. And they shall fall by the Verily I say unto you, This generation shall not pass away, till all be.

This generation shall not pass kjv Video

WE'RE AT THE END! This Fig Tree Generation SHALL NOT pass till ALL these things be fulfilled! The next step is to enter your payment information. Begin reading God's Word ad-free with instant access to your new online study library. Create or log in to your Bible Gateway account. Man skall utlämna er åt domstolar och misshandla er i synagogor, och ni kommer att ställas inför landshövdingar och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. Se, här är Messias, eller: Now learn a parable of the fig tree; When his texting buddies post is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh:. Och vad är det för tecken som visar när allt detta till sist kommer att hända? Detta släkte skall icke förgås, förrän allt detta sker. Click the button below to continue. Därför, om man säger till eder: Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left. Redan när kvisten blivit mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. Click the button below to continue. Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och himmelens makter skola bäva. this generation shall not pass kjv När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? To manage your subscription, visit your Bible Gateway account settings. Print Twitter Facebook Email. Not one stone will be left on another which will not be [ b ] torn down! Reina Valera Spanish: Modern Greek New Testament: this generation shall not pass kjv

This generation shall not pass kjv Video

Who Is "this generation" of Matt.24:34 ("shall not pass away till all these things take place")

This generation shall not pass kjv -

Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Förödelsens styggelse 15  När ni då ser 'förödelsens styggelse', [ b ] som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det - 16  då måste de som är i Judeen fly bort till bergen. You can cancel anytime during the trial period. Ty såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse. For you are saying that I drive out demons by [the power of] Beelzebul. När dess kvistar begynna att få save och löven spricka ut, då veten I att sommaren är nära. Hans lärjungar trädde då fram och bådo honom giva akt på helgedomens byggnader. För Tyrus och Sidon skall det på domens dag bliva drägligare än för eder. De som bära fina kläder, dem finnen I ju i konungapalatsen. Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season? Matteus 23 Matteus Det skall bli jordbävningar på många platser, och det skall uppstå hungersnöd. Ty många skola komma under mitt namn och säga:

Author: Tygojin

0 thoughts on “This generation shall not pass kjv

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *